За наградата „Анастас Карастоянов 2018”

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА по черно-бяла фотография „Анастас Карастоянов”

Община Самоков  ОБЯВЯВА КОНКУРС  за Националната награда по ЧЕРНО-БЯЛА фотография „Анастас Карастоянов” ,в който могат да вземат участие всички любители и професионални фотографи от България и чужбина.

Участието в конкурса е безплатно. Организаторите поемат разходите за копиране на снимките, които ще бъдат включени в заключителната изложба.

 

Занаградата „АнастасКарастоянов 2018    се допускат  ЧЕРНО БЕЛИ фотографии по следните теми:

 • портрет
 • природа
 • улична фотография
 • спорт
 • актова фотография
 • експериментална фотография

Всеки участник може да участва най-много с пет фотографии по всяка тема;
Наградите по фотография се определят от петчленно жури, назначено със заповед на Кмета на Общината.
1.проф. д-р Атанас Кънчев
2.доц. Петър Абаджиев
3.доц. Никола Лаутлиев
4. Милан Христев
5. Владимир Георгиев

 

Наградите на конкурса  „Анастас Карастоянов” са:

 • статуетка „Анастас Карастоянов” –за носителя на първа награда
 • грамота
 • първа награда 1000 лв., 500 Euro
 • втора награда 500 лв.250 Euro
 • трета награда 300 лв.150 Euro

Творбите да се изпращат в цифров вид на е-mail:  photographysamokov@gmail.com

}Фотографиите трябва да бъдат в JPG формат;
}Файловете за печат е добре да бъдат с прикачен ICC профил, максимално качество, минимална компресия, размер - минимум 200 DPI и 3000 пиксела по дългата страна;
}Изпратените фотографии трябва да покриват техническите критерии за печат в размер А3+ (33/48 см);

Всяка фотография трябва да бъде придружена със следната информация:
. наименование на творбата /потребителско име/;
. данни за автора:
▪ име и фамилия ;
▪ телефон и е-mail за контакт;
▪ кратка автобиография.

Срок за изпращане на файловете 15.10.2018г.

Наградите се връчват на заключителната  изложба и церемония по връчване на Националната  награда по фотографско
изкуство „Анастас Карастоянов” която ще се състои  на 22 ноември 2018г в художествена галерия „Проф. Васил Захариев” гр.Самоков.

 

АВТОРСКИ ПРАВА
Всеки участник следва да притежава авторските права върху изображенията, които качва за участие в конкурсната програма за Наградата по фотография на община Самоков.
Организаторите не носят отговорност за злоупотреба с авторско право, отговорността е на участника.
С представянето на снимките, участникът дава своето разрешение на организаторите да използват безвъзмездно изображенията свързани с популяризирането на конкурса и издаването на каталог, календар и др., които не са свързани с ТЪРГОВСКА ЦЕЛ.

Участиетона всеки автор в конкурсаза Наградата по фотография сесчитазасъгласие с тезиусловия.